RODO


Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. przez administratora danych: Imperium Nieruchomości Karolina Jankowska z siedzibą w Poznaniu (kod: 61-575) przy ul. św. Czesława 10/6. Dane kontaktowe: tel.: +48 515 607 428, e-mail: biuro@imperium.nieruchomosci.pl (dalej: „Imperium Nieruchomości”)

Dane przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji z Imperium Nieruchomości umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także w celach marketingowych.
Zebrane dane osobowe mogą być w tym zakresie przekazywane potencjalnym Kontrahentom, notariuszowi i innym podmiotom bezpośrednio zaangażowanym w proces realizacji transakcji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, poprzez zaakceptowanie podanych oświadczeń.

Dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy.

Osoby powierzające dane Imperium Nieruchomości mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.